Fotografie: Het vak, het ambacht dat ik met veel plezier en passie al meer dan 25 jaar uitoefen.
Ik sta voor: vakmanschap en originaliteit, flexibiliteit en brede inzetbaarheid.
Écht goede foto’s maken het verschil

Uitgangspunt is: uw ideeën en wensen én mijn vakmanschap en gedrevenheid combineren om tot de beste en voor u optimaal bruikbare fotografische eindproducten te komen.
Foto’s die persoonlijk zijn, origineel, sfeervol en warm. Heldere briefing en wederzijdse afstemming, duidelijke afspraken en goede communicatie zijn voor mij onontbeerlijk.
Daarnaast, inhoudelijke betrokkenheid bij onderwerp en/of thema en bij u als opdrachtgever is voor mij, en dus ook voor u, essentieel om tot de beste fotografische resultaten te komen.

In mijn werk wil ik met name ook werkzaam zijn op het gebied van duurzame en circulaire stedenbouw, energietransitie, klimaatsverandering, water- en grondbeheer
en de manier waarop we, als individu, als groep en als maatschappij met elkaar en met onze leefomgeving omgaan.

Ik werk ondermeer voor architecten, stedenbouwkundigen, gebiedscoöperatie ‘O-gen”, gemeente Amersfoort, culturele organisatie’s, ingenieursbureau’s, etc

Ook voor uw FOTO- EN VIDEOPRODUCTIES op maat!
Dit in samenwerking met RViewmedia en filmproductiebedrijf Notion