Hoe slagen we er in om de opgaven rond thema’s als duurzaamheid, opwarming van de aarde, afnemende biodiversiteit, overbevolking en ruimtegebrek, etc.
te vertalen naar oplossingen. Oplossingen op zowel mondiale als ook lokale schaal.
Herinrichting van stad en land, duurzame stedenbouwkundige ontwerpen en en slimme techniek zijn onontbeerlijk. Ingrijpende ontwikkelingen en veranderingen dienen zich aan.
Met mijn fotografisch werk wil ik daar aan bijdragen en met mijn beelden mede richting en inzicht aan geven.