De immer veranderende stedelijke omgeving en de wisselwerking met het omringende (platte-)land vormen voor mij uitdagende en boeiende onderwerpen.

Zeker ook in mijn woonplaats Amersfoort en omgeving en alles wat zich daar afspeelt is doorlopend veel te beleven.
De uitdagingen en veranderingen zijn hier groot. Maar tevens is ook veel behouden gebleven.
Deze stad, de Utrechtse Heuvelrug en het Eemland, Midden-Nederland, is een dynamisch en ondernemend stukje Nederland.
Veel zaken die landelijk en internationaal spelen (verduurzaming, transitie, herinrichting, verkeer en openbare ruimte, etc.) doen zich ook hier gelden.
Met een speciaal, creatief oog voor landschap, natuur en milieu en stedelijke omgeving ga ik te werk.
En met gevoel voor de onderlinge betrokkenheid en relatie tussen de vele aspecten van het leven, wonen en werken in dit gebied en ver daarbuiten.

Hieronder een kleine impressie van het wonen en leven in de stad Amersfoort.